fejlec

 

 

 

 

A Kecskeméti Széchenyivárosi

Arany János Általános Iskola

FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS

(ÖKO-ISKOLAI) MUNKATERVE

2017-2018.

Lovrity Sándorné

intézményvezető

 

 

 

Bevezetés

Az iskolánk alapdokumentumaiban (PP, iskolai és fenntarthatóságra nevelés munkatervben) megtalálhatóak a fenntarthatóságra való nevelés elemei, céljai, feladatai. Az iskola pedagógiai programja kiemelten képviseli a fenntarthatóságra nevelés célkitűzéseit. A munkaközösségi munkatervek kapcsolódnak az iskola fenntarthatósági nevelés munkatervéhez. A diákönkormányzat bekapcsolódik a fenntarthatóságra nevelés munkatervben megjelölt feladatok, tevékenységek lebonyolításába, önálló feladattal is rendelkezik a fenntarthatóságra nevelés terén.

Alapvető célkitűzések:

 

 

A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységeink

 

Tanítási órák:

Tanórán kívüli tevékenységek, programok:

Ezeken a rendezvényeken a szülők, tanulók, pedagógusok együttes munkája jelenik meg.

Legfontosabb céljaink, feladataink:

A. Tanulóink környezettudatosságának fejlesztése:

 

 

 

B. Iskolánk környezettudatos tevékenységeinek folyamatossá tétele:

 

 

C. Környezettudatos szemléletet népszerűsítő iskolai programok szervezése, pályázatok és versenyek keresése:

 

 

 

 

D. Az egész tanév során megvalósuló tevékenységek

 

 

E. Környezet-, természet- és egészségvédelemmel kapcsolatos iskolai programok

 

 

A kritériumrendszernek való megfelelés az iskolai fenntarthatóságra nevelés munkatervben

 

Feladatok, tevékenységek

 

A.     Általános elvárások:

Az iskola tevékenységének környezetre gyakorolt hatása

Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok körében

Iskola folyosóinak dekorálása:

 • Nemzeti ünnepek
 • Virágok
 • Jeles napok (Víz napja, Föld napja, Madarak és fák napja stb.)

ÖKO fal – ÖKO hírek (DÖK)

Osztálytermek dekorálása:

 • fotók az egészséges életről
 • természetfotók
 • diákjaink rajzai a témában
 • virágok

természet szeretetét tükrözve

Civil szervezetekkel való kapcsolat

 • Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület
 • Bács-Kiskun Megyei Esélyteremtő Iroda
 • Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány
 • Spartacus Asztalitenisz Egyesület
 • Széchenyivárosért Egyesület
 • Helpi Iroda
 • Kiskunsági Nemzeti Park
 • Arborétum
 • MATEGYE Alapítvány
 • Széchenyivárosi Városrész Önkormányzata
 • Gyermekjóléti Szolgálat
 • Hírös Agóra
 • Szórakaténusz Játszóház

 

B. Tanulás – tanítás

Az iskola Pedagógiai Programjában, helyi tantervében kiemelten képviseli a fenntarthatóság pedagógiájának törekvéseit, ezáltal formálódik a tanulók természet- és környezet szemlélete.

 

Az iskola pedagógiai programja képviseli a fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit:

 • különböző pedagógiai módszerek és tanulásszervezési formák alkalmazása
 • zöld órák
 • természettudományi laborban tartott órák, kísérletek 
 • tantervek tananyagának korszerűsítése
 • Öko-témák tantervbe építése

 

Oktató-nevelő munkában helyet kapnak a helyi közösségi élethez kapcsolódó tevékenységek

Kooperatív tanulásszervezési eljárás alkalmazása

Iskolai hagyományokhoz kötődő projektek:

·         Akadályverseny az Erdei Iskolában

 • Te szedd akció!
 • Papírgyűjtés
 • Gondoskodásból jeles program
 • Kupakgyűjtési verseny
 • Autómentes nap: kerékpár és gyalogtúra
 • Advent – Karácsony Projekt
 • Intézeti Napok hete
 • Madarak és Fák napja
 • Föld napja
 • Egészségmegőrző projektnapok
 • Nyári tábor

·         Állatok világnapja

·         Víz világnapja

 

Természet tanulmányozása tanteremben, iskolán kívül, szabadban:

 • Nyári tábor
 • Környezetvédelmi napok
 • Természettudományi labor látogatása
 • Zöld órák a természetben – technika – konyhakert az iskola udvarán
 • Jeles napok
 • Az Erdei Iskola növény- és állatvilága, „Kontyvirág” erdei iskola a Tőserdőben 3. évf.
 • Gyermeknap a természetben
 • Madarak és Fák Napja
 • Kiskunsági Nemzeti Park megtekintése

·         Természet Háza – kiállítások, előadás

·         Vadaspark (állatok örökbe fogadása osztály szinten)

·         Mérjünk az erdőben! – Arborétumban tartott foglalkozás 3 helyszínen

 

Településünk és a környező város kiállításainak megtekintése

Szabadtéri programok szervezése, egészséges életmód kialakítása:

 • Egészségnap
 • Környezetvédelmi nap 
 • A Föld napja
 • Iskolai testnevelés órák
 • Sportversenyek, házibajnokságok, diákolimpiák
 • Kerékpártúra, gyalogtúra szervezése
 • Bekapcsolódás az UNIVER 24 úszás programba
 • Korcsolyázás a város főterén
 • Pályázatok, projektek keretében iskolai sportrendezvények
 • Nagy Sportágválasztó programon való részvétel
 • „Egy iskola, egy nyugdíjas klub” (Akadályverseny az Arborétumban) 

 

A diákok a jövőről alkotott elképzelésekkel keresik a jövőbeli fejlődés és alternatív választás lehetőségeit:

 • környezetvédelmi akciókon való részvétel
 • Öko játszóház „Hulladékból szépet és hasznosat” 
 • szelektív hulladék-gyűjtés – elemgyűjtő akció
 • kupakgyűjtési verseny

 

C. Személyi feltételek, belső kapcsolatok: Az iskola valamennyi dolgozója példát mutat a diákoknak a környezetbarát szemlélet, az egészséges életvitel és fenntarthatóság szempontjait figyelembe véve

 

A környezetvédelmi munkacsoport működése, mely segíti az iskolai környezeti nevelés tevékenységeit

Iskolai étkező – felügyeleti rend

 

Diákok – DÖK hatékony bevonása környezeti nevelési feladatok végrehajtásába:

 • tisztasági verseny
 • szemétszedés az ügyeleti munkában
 • szelektív hulladékgyűjtés 
 • környezettisztítási „akció” bekapcsolódás a város tisztasági akcióiba, lombtalanítás programjába

 

Házirendünk kiemelten foglalkozik az iskolában és környékén lévő természeti épített értékek védelmével

D. Tanításon kívüli tevékenységek:

Az iskola minden tanévben megszervezi a fenntarthatóságra neveléshez kapcsolódó programokat, akciókat

 • Nyári tábor erdei iskolai környezetben
 • Rajzpályázatok (Marslakócskák, Madárvonulás gyerekszemmel)
 • Kiállítások, Kiskunsági Nemzeti Park
 • Hagyományőrző projektek
 • Jeles napok
 • Sportprogramok, túrák, tanösvények, vízpart élővilága
 • Papírgyűjtés ősszel és tavasszal
 • Szelektív hulladékgyűjtés: elem, PET palackok, kupakok, E-lom, zsír- és olajgyűjtés
 • Sportprogramok szervezése, kapcsolódás a település sportprogramjaihoz
 • ÖKO faliújság szerkesztése
 • Preventív egészségmegőrző programok (Nutrikid)
 • Marslakócskák, fogászati szűrések, HPV oltás

Mindennapos sportolási lehetőségek: Ping-pong-, kézilabda,- foci házi bajnokság szervezése, röplabda, kosárlabda, atlétika, méta

E. Társadalmi kapcsolatok:

Testvériskola, kapcsolat ápolása közeli ökoiskolával, találkozók szervezése

Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola

Kecskemét város valamennyi általános iskolájával kapcsolatban állunk, hiszen mi is eljárunk versenyeikre, és ők is beneveznek a Varjú Lajos Természettudományi Emlékversenyünkre, az Arany János matematikaversenyünkre és az „Aranyos” sakkbajnokságra.

Sok sportoló jön a Varjú Lajos Röplabda Versenyünkre

 

A város középiskoláival is élénk kapcsolatot ápolunk a továbbtanulás terén, valamint környezetvédelmi programok szervezése kapcsán

             

Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakiskola (tankertünkben gyakorlatoznak a középiskolás dísznövénykertész szakos hallgatók)

Hírös Agóra (Ifjúsági Otthon, Konferencia Központ)

Együttműködés a Kiskunsági Nemzeti Parkkal

Városgazdálkodási Kht. (pedagógus csoportok látogatása)

Marosvásárhelyi 1. számú Általános Iskolával való testvériskolai kapcsolat

Iskolánk honlapja tájékoztatja a látogatókat az ökoiskolai munkáról

 

F. Fizikai környezet:

Iskola környéke

 

Iskolaépületeink környékén a növényzet rendszeresen gondozott

Lezajlott az épületben a „Szemünk fénye” program, a fűtés korszerűsítése, a nyílászárók cseréje

 

  • Iskolánk könyvtárában folyamatosan bővítjük a fenntarthatósággal kapcsolatos információhordozókat

·         A kerékpártárolókat folyamatosan karban tartjuk

·         Folyosókat, tantermeket zöld növényekkel, diákjaink képzőművészeti alkotásaival, plakátokkal dekoráljuk

·         Madáretetők feltöltése, karbantartása

·         Takarítás, tisztasági akciók

  • Esővíz gyűjtése a növények öntözéséhez
  • Komposztáló az iskola kertjében

 

 1. Az iskola működtetése:

 

 

 • Szelektív hulladékgyűjtő edényekkel biztosítjuk az iskolában keletkezett szemét csökkentését
 • Törekszünk az iskolai hulladék csökkentésére
 • Hulladékgyűjtés
 • Környezetkímélő anyagok használatára törekvés
 • Helyes fogyasztási szokások kialakítása
 • Komposztáló láda kihelyezése, a levágott fű komposztálása
 • Energiajárőr szolgálat (pedagógusok, ügyeletes tanulók)
 • Egyes nyílászárókra szigetelő fólia felrakása

 

A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS

(ÖKO-ISKOLAI) MUNKATERVE HAVI BONTÁSBAN

2017-2018.

Időpont

Feladat

Felelős

 

Szeptember

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkaközösségek munkaterveinek elkészítése

Munkaközösség-vezetők

 

A Fenntarthatóságra nevelés munkatervének egyeztetése a DÖK-kel, az SZMK képviselőjével

A DÖK részt vállal a környezetvédelmi program megvalósításában

 

SZMK elnök

DÖK vezető

A Fenntarthatóságra nevelés munkatervében a környezetvédelmi munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő)

 

Igazgató

Munkaközösség-vezetők

Az osztálytermek és a személyes terek berendezése, dekorálása a gyermekek bevonásával

Osztályfőnökök

Iskola udvarának, kertjének helyreállítása szülőkkel, nevelőkkel, diákokkal

SZMK elnök

igazgató

Szelektív hulladékgyűjtők elhelyezése az iskola területén

A gyűjtés és ürítés rendjének kialakítása

Igazgató

ÖkO munkacsoport vezetője

Nemzetközi hulladékgyűjtő világnap

 

Munkacsoport vezető

„Öko-könyvtár” kialakítása – Zöld Pont

 

Könyvtáros

Munkacsoport vezető

Elemgyűjtési akció megszervezése az iskolában

Munkacsoport tagjai

Európai Mobilitás Hét (autómentes nap, közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési előadások, kerékpáros felvonulás és verseny, egészségi állapotfelmérés, környezetvédelmi mérések és játékok, hibrid-és elektromos meghajtású gépjárművek kiállítása)

 

Történelemtanár

Papírgyűjtés – DÖK szervezéssel

DÖK vezetők

Időpont

Feladat

Felelős

 

 

Állatok világnapja rendezvény az iskolában – DÖK program

 

DÖK vezetők

Kerékpártároló környékének rendbehozatala

 

DÖK vezetők

Széchenyivárosi Napok 2017. – Környezetvédelmi programsorozat

„Velünk él Ő a természet – erdők, mezők hívogató bája” – rajzpályázat

„Csepptől az Óceánig gyermekszemmel – vízi élővilág csodái” – képzőművészeti verseny

Igazgató

Madáretetők feltöltése

 

Munkacsoport tagjai

Őszi lomb összegyűjtése – Őszi takarítási akció

 

Osztályfőnökök

ELomi – elektronikai hulladékgyűjtés

Tanítók

Tanárok

„TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért” program

 

DÖK vezetők

 

Erdei iskola program, mint új innováció (Hetényegyháza, Vackor vár, 6. évfolyam)

 

Igazgató

 

Szeptembertől folyamatosan

 

 

 

 

Kölyökatlétika

 

Testnevelő tanárok

Öko-faliújság környezetvédelemmel kapcsolatos hírekkel

           

DÖK vezetők

Valamennyi pedagógus

Energiajárőr szolgálat működtetése (világítás,

vizes blokkok, ajtó-ablakok ellenőrzése), fűtés felülvizsgálata

 

Munkavédelmi felelős

Valamennyi pedagógus

Szegedi Tudományegyetem online diagnosztikus mérései a természettudományok területén iskolánkban

Természettudomány szakosok

Időpont

Feladat

Felelős

 

Szeptembertől folyamatosan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Környezettudatosságra nevelés – A tanítási órákon és a szabadidős tevékenységek során minden felmerülő lehetőséget, alkalmat megragadunk a környezettudatosság fontosságának kiemelésére.

 

Valamennyi pedagógus

Zsír- és olajgyűjtő akció

 

Munkacsoport tagjai

Kupakgyűjtési verseny

 

Osztályfőnökök

Természettudomány szakosok

Gondoskodásból jeles környezetvédelmi projekt

 

Osztályfőnökök

Természettudomány szakosok

Bányai Júlia Gimnáziumban a természettudományos labor használata „Kísérletek napja” – fenntarthatóság

 

Természettudomány szakosok

Iskolai gyümölcsprogram napi működése

Pedagógiai asszisztens

A gyermekek szabadidős programjának szervezése a szabad levegőn, séta, játék a kertben, sportolás a sportpályán.

Valamennyi pedagógus

Komposztáló működtetése. Az iskolaudvar zöld felületeinek gondozása.

Valamennyi pedagógus

 

Szabadtéri sportpályák működtetése.

 

Testnevelő szakosok

Fenntarthatósággal kapcsolatos „kiskönyvtár” bővítése tanárok és diákok részére.

Könyvtáros

A fenntarthatósággal összhangban lévő dekoráció kialakítása a jeles napok alkalmából.

Ünnepek felelősei

Személyes terek kialakítása a tanulók számára (öltözőszekrények, osztálytermek, folyosók)

 

Igazgató

Együttműködés a vállalkozókkal (kertészet)

 

 

Igazgató

Osztályfőnökök

Időpont

Feladat

Felelős

 

 

Óvodával való együttműködés a fenntarthatóság terén.

 

Koordinátor

Igazgató

Szülők bevonása a fenntarthatósággal kapcsolatos programokba.

 

Igazgató

Munkacsoport vezető

Az iskola részt vesz a település környezetvédelmi programjának végrehajtásában.

 

Igazgató

Munkacsoport vezető

Környezetünk értékeinek, hagyományainak megismerése megőrzése.

 

Valamennyi pedagógus

Gondnokság vállalása a környezetünkben lévő természeti és épített környezeti érték felett

 

Valamennyi pedagógus

Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában; műanyagkupak gyűjtése, veszélyes hulladék gyűjtése – szárazelemek

 

Osztályfőnökök

Munkacsoport vezetője

Az esővízgyűjtés megoldása, felhasználása locsolásra

Természettudomány szakosok

 

Tanulóink az Ifjúsági Otthon „Fürkész” bérleti előadásaira járnak

Pedagógusok

 

Iskolai étkezés során a higiéniai előírások betartása

Konyhai személyzet

Igazgató

Iskolai Egészségnap

Alsó tagozat: Akadályverseny

Felső tagozat: Tréfás szaladgáló,

 

Osztályfőnökök

Programszervezők

DÖK vezetők

Mi mennyi az erdőben? Foglalkozás az Arborétumban 3. 4. évf.

Osztályfőnökök

Programszervezők

Egészségre hangolva – mozgásos programok az iskola udvarán

 

 

Programszervezők

Időpont

Feladat

Felelős

 

Október

Terménykiállítás – alsó tagozat – Őszi nagy játszóház:

kézműves foglalkozásokon természetes anyagok felhasználása

Osztályfőnökök

Méltóság mezeje program – nárciszültetés városunk főterén

 

Igazgató

Hospice Alapítvány

A fűszernövény kert gondozása, bővítése, új növények telepítése

 

Osztályfőnökök

SZMK vezető

Kreatív alkotások őszi termésekből – kiállítás a napköziben

 

Alsós tanítók

Szakköri túrák az Arborétumban

 

Szakkörvezető pedagógus

 

Töklámpa-faragó verseny

 

Munkacsoport tagjai

Bolyai matematika csapatversenyben vesznek részt tanulóink

Matematika szakosok

Tanítók

Bolyai természettudományos csapatversenyben vesznek részt tanulóink

Természettudomány szakosok

Tanítók

 

Részvétel a CSEMETE Természet-és Környezetvédelmi Egyesület előadásain iskolánkban (A világörökség értékei hazánkban és a nagyvilágban)

 

Osztályfőnökök

 

Vízpart élővilágának tanulmányozása a Tőserdőben szakember vezetésével

 

Tanítók

 

November

Takarítási akció

 

Munkacsoport tagjai

„Aranyos” sakkbajnokság városi verseny megrendezése iskolánkban

Igazgató

Pedagógusok

Egészségmegőrző Projektnapok az „Aranyban”

Zenés mozgás, közös ételkészítés a szülőkkel, előadás az egészséges életmódról

Igazgató

Munkacsoport tagjai

Természettudomány szakosok

Időpont

Feladat

Felelős

 

 

Adventtől Karácsonyig projekt

Ablakok, ajtók díszítése, játszóház alsó tagozatosoknak

Tanítók

Tanárok

Részvétel az Európai Mézes Reggeli programban, amelynek célja a fiatalok figyelmének ráirányítása a mezőgazdaság, az egészséges táplálkozás és a természeti értékek fontosságára.

Osztályfőnökök

 

Európai Hulladékcsökkentési Hét

 

Osztályfőnökök

 

December

 

 

 

Madáretetők feltöltése

 

Osztályfőnökök

Természettudomány szakosok

Karácsonyváró kézműves foglalkozások természetes és újrahasznosítható anyagok felhasználásával

Tanítók

Rajz és technika szakos tanárok

Adventi vásár

 

DÖK vezető, Tanítók

Tanárok

Mézeskalács sütése a tankonyhánkon

ÖKO-tippek családoknak

Technika, életvitel szakos tanárok

Január

 

 

 

 

 

 

 

Játékos sportverseny óvodásokkal

 

DÖK, tanítók

Testnevelő tanárok

Egészségneveléssel kapcsolatos előadások felső tagozatosoknak

 

Osztályfőnökök

Téli túra: séta – „Jégbe zárt világ” – befagyott vizes területek vizsgálata

 

Természettudomány szakosok

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata az 5-8. évfolyamon

 

Testnevelés szakosok

„Víz, tiszta víz’ című országos internetes verseny

Természettudomány szakosok

 

Február

 

 

 

Beszámoló készítése a félévi nevelőtestületi értekezletre az ökoiskolai munkacsoport működéséről

Munkacsoport vezető

Farsangi mulatság – télűzés

– tombolatárgyak: a megunt begyűjtött játékokból

 

DÖK vezetők,

Tanítók

Tanárok

Időpont

Feladat

Felelős

 

 

Farsang projekt

 

DÖK vezető, Tanítók

Tanárok

Március

 

 

 

 

 

 

Varjú Lajos Regionális Természettudományi Emlékverseny iskolánk szervezésében

 

Igazgató

Természettudomány szakosok

Megemlékezés a Víz világnapjáról

 

Természettudomány szakosok

Természettudományi Tehetségnap

Varjú Lajos Regionális Természettudományi Emlékverseny eredményhirdetése

Igazgató

Természettudomány szakosok

Zöld ernyő program

Ifjúsági Otthon munkatársai

Pedagógusok

Intézeti Napok sportverseny

Testnevelő szakosok

Tanítók

Arany János matematika verseny megrendezése iskolánkban

Igazgató

 

Takarítási akció – az osztályok a számukra kijelölt területeket teszik rendbe

 

Osztályfőnökök

 

Április

Dísznövények telepítése az udvari ágyásokba

 

Munkacsoport tagjai

Természetjárás osztályonként a Föld napja alkalmából (alsó és felső tagozat)

Osztályfőnökök

Természettudomány szakosok

A Varjú Lajos röplabda Kupát iskolánk szervezi

 

Testnevelő szakosok

Környezettudatossággal kapcsolatos akciók – tevékenységek szervezése a tanulók és a szülők számára

Kézműves-foglalkozások: Hogyan készíthetünk a hulladékokból használati tárgyakat? címmel

Tanítók, tanárok

Munkacsoport tagjai

Városi közlekedési vetélkedő

Igazgató

Időpont

Feladat

Felelős

 

 

„Fenntarthatóság-környezettudatosság” témahete

 

Osztályfőnökök

„Húsvéti alkotó” természetes anyagok felhasználásával

 

Tanítók

Május

 

 

 

 

Papírgyűjtés – DÖK szervezéssel

           

DÖK vezetők

Tanulmányi kirándulások

 

Osztályfőnökök

Papírgyűjtés

 

DÖK vezetők

DÖK – Kirándulás, túra

 

DÖK vezetők

Látogatás a Dömötör állatorvosi rendelőben

 

Alsó tagozatos osztályfőnökök

Erdei iskola

 

Osztályfőnökök

Környezetvédelmi csapatverseny

Részvétel környezetvédelmi rajzpályázaton

 

Természettudomány szakosok

Rajzot tanító pedagógusok

Gyermeknap DÖK szervezéssel – mozgás a szabadban

Környezetkímélő krétával aszfalt rajzverseny

 

Természettudomány szakosok

Osztályfőnökök

Június

„Ki a teremből” nap – szabadtéri foglalkozások (Ökoiskolai Hálózat felhívására)

 

Természettudomány szakosok

 

Környezetvédelmi világnapon látogatás a Kecskeméti Szennyvíztisztító Telepre, valamint a Vízműhöz, ÖKO fórum

 

Természettudomány szakosok

 

Nyári tábor szervezése zöld programokkal

 

Kijelölt pedagógus

 

Lim-lom mese – interaktív bábműsor a könyvtárban

Téma: szelektív hulladékgyűjés

Kijelölt pedagógusok

 

Beszámoló készítése az ÖKO munkacsoport működéséről

 

Munkacsoport vezetője

 

Kecskemét, 2017. szeptember 01.

                                                                                                                                                           Lovrity Sándorné igazgató

angol

English

Védőháló

Diavetítés

NFU ESZA Széchenyi Terv mtm Tehetségpont Ökoiskola Határtalanul európai iskolagyümölcs-program Digitális témahét xclass Fenntarthatósági témahét Digitális Témahét 2018 Digitális Témahét 2019 Digitális Témahét 2020

Minden jog fenntartva © 2014 Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Cím: 6000 Kecskemét, Lunkányi János u.10.

Telefonszám: 76/478-557, 76/508-333. Tel. és fax: 76/478-549

E-mail: igazgato@keszeiskola.hu

Készítette: Szabó András